Bostäder & lokaler

Hallonbergen + Ör

Stadsutveckling pågår!

Hallonbergen + Ör har en spännande tid framför sig. Här planeras över 4000 nya bostäder fram till 2030, och antalet boende kommer att fördubblas. Fler bostäder innebär också att det kommer att skapas nya arbetsplatser, genom exempelvis ökat behov av fler förskolor och skolor samt nya butiker och restauranger. Även parker och grönområden runtomkring kommer att rustas upp till trygga och trivsamma mötesplatser. Med hjälp av områdets redan befintliga styrkor, kommer vi tillsammans att lyfta Hallonbergen + Ör till nya höjder.

 

Hallonbergen + Ör

Lokaler

När nya bostäder byggs behöver även området runtomkring utvecklas, och efterfrågan av allt från förskolor och skolor till butiker och restauranger ökar. Här ser du en översikt över de lokaler i som finns till uthyrning i stadsdelarna.