Gamla lokaler blir till 31 nya hyreslägenheter

Tidigare lokaler på Hallonbergsvägen ska bli till 31 nya lägenheter. Projektet är en del av Förvaltarens långsiktiga arbete med att ta tillvara på sällan använda lokaler och erbjuda efterfrågade hyreslägenheter. Byggstarten är beräknad till hösten 2020 med inflyttning under 2022.

På Hallonbergsvägen finns idag en större kontorslokal på nedre plan under garaget och ytterligare en lokal på garagets övre plan. Dessa lokaler ska nu byggas om till 31 lägenheter som beräknas vara färdiga för inflyttning under 2022.

- Det känns bra att kunna använda lite svåranvända lokaler till ljusa och efterfrågade lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna blir på 35-40 kvadratmeter med ljust söderläge mot Hallonbergsskolan och bollplanen, säger Förvaltarens projektledare Elie El Chammas.

De nya lägenheterna är en del av ett större förnyelsearbete i fastigheten. Det stora garaget med plats för ett par hundra bilar behöver renoveras och kommer hädanefter att bli ljusare och säkrare med bättre belysning och nytt inpasseringssystem. Renoveringen gör också att gårdarna helt förnyas med genomtänkta ytor för lek, passage och avkoppling i sol och skugga.

- Vi märker redan nu av ett nyfiket intresse för lägenheterna bland de som bor på Hallonbergsvägen. Det är ett gott tecken. Många trivs med det lugna läget och bor gärna kvar i sitt hus under lång tid, säger Elie El Chammas.

Förvaltaren är Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag och har sedan starten 1947 varit med att bygga och utveckla Sundbyberg genom att äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler. 

- Att omvandla oanvända lokalytor till nya hyresrätter är bra eftersom det finns många som efterfrågar bostäder. Det blir även en tryggare miljö när tomma ytor kommer till användning. Förhoppningsvis kan detta inspirera andra fastighetsägare i Sundbyberg till att förädla sina hus, säger Nina Lundström, styrelseordförande i Förvaltaren.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!