Ta chansen att lämna synpunkter på detaljplanen för nya Örskolan

Hallonbergen + Ör utvecklas och invånarantalet öker, vilket gör att behovet och förutsättningarna för skollokalerna i Örskolan har förändrats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bygget av en ny skola med plats för drygt 600 elever i årskurserna F-6, tillsammans med en ny idrottshall för både skola och föreningsliv.
Förslaget innebär att den nuvarande skolbyggnaden rivs för att ge plats åt den nya.

Bilden är en visionsbild från Sundbybergs Stad

Granskning av förslaget pågår och det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter. Alltså anordnas ett granskningsmöte i matsalen i Örskolans tillfälliga paviljonger.

Datum och tid: 15 juni kl. 16.00 – 18.00
Plats: Örskolan, Örsvängen/Ursviksvägen

Varmt välkommen!

Bilden är en visionsbild från Sundbybergs Stad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!