Hallonbergsvägen förnyas och utvecklas

Husen på Hallonbergsvägen byggdes 1971 och tidens tand börjar sätta sina spår. Nu genomför Förvaltaren en rad åtgärder för att få fastigheten och dess omgivningar att glimra på nytt.

Det händer mycket i Hallonbergen och Ör. Förutom att det byggs nytt så är även en viktig del av utvecklingen av stadsdelen att bevara, renovera och förnya befintliga miljöer. Och en fastighet som just nu får ett lyft är Orienteraren på Hallonbergsvägen.

”Allting började egentligen med Hallonbergsparken som behövde en förnyelse, där la vi mycket energi och hade en fin dialog med boende och närliggande verksamheter så som förskolor när vi utvecklade platsen. När vi nu fortsätter med området här vid Hallonbergsvägen gör vi det med stöd bidrag från Boverket för att utveckla gården och närområdet hela vägen ned till Hallonbergsparken. Det knyter ihop helheten på ett bra sätt”, säger Niclas de Jounge, projektledare på Förvaltaren.

Några saker som redan har genomförts på Hallonbergsvägen är bland annat renovering av tvättstuga, nya hissar, ny sopsugsanläggning med nya sopinkast på gårdarna, ny ventilation i garaget, PCB-sanering av balkonger och relining av rören.

Nytt och fint på gården
Förutom rena tekniska förbättringar ska även gårdarna göras om och belysningen i hela området ska förbättras. Gårdarna ska kunna nyttjas både för lek, umgänge och avkoppling. De planeras att bli färdiga under våren 2023.

26 nya lägenheter
Idag finns en större kontorslokal på nedre plan under garaget och ytterligare en lokal på övre plan i garageutrymmet. Lokalerna byggs om till 26 lägenheter. Lägenheterna kommer bli 1:or, 2:or och 3:or och fördelas utifrån Förvaltarens köpoängssystem. En del av lägenheterna kommer ha egen ingång från markplan.

”De nya lägenheterna gör att det blir mer liv och rörelse. Det är fantastiskt att få göra om garageytor till lägenheter. Vi har också arbetat mycket med belysning, planterat nya växter, anlagt nya platser för barn och unga att umgås på och arbetat mer med biologisk mångfald i och kring området”, säger Niclas de Jounge.

Illustration: AHRBOM & PARTNER arkitektkontor. 

”När det är klart till sommaren så blir det ett jättelyft för Hallonbergen tror jag. Fina omgivningar förenar människor och ökar möjlighet och lust att umgås. Det skapar en gemenskap som är väldigt viktig”, avslutar Niclas de Jounge.

Läs mer om utvecklingen av Hallonbergensvägen på Förvaltarens hemsida.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!