Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Personuppgifter: namn, e-post, adress (frivilligt), telefonnummer m.m.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och insamlingen av personuppgifter grundas på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig (se längst ned på sidan). Rättning eller radering av dina personuppgifter kan begäras när som helst.

Så raderar eller rättar du information

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta Karin Göransson (personuppgiftsansvarig) på Näpen AB för att återkalla eller begränsa ditt samtycke.

Period som uppgifterna lagras

I högst 5 år

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontaktperson är Karin Göransson (personuppgiftsansvarig)

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Näpen AB

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Har du klagomål på hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Angelica Lindgren (personuppgiftsansvarig)
Telefon: 0707617333

E-post: angelica.lindgren@napen.se

Näpen AB
Organisationsnummer: 556836 - 6586
Skagersvägen 22

120 38 Årsta