Naturvandring & Aktivitetsdag

Välkommen på naturvandring

I Ör den 11 juli kl. 13.00, med start från Paviljongen i Ör C. Du får en möjlighet att lära känna närområdets växter och djur och det kommer att finnas kreativt material i paviljongen efteråt.

Den nya Träpaviljongen i Ör är ett tillfälligt vardagsrum för alla Ör-bor och närboende att utnyttja, att samlas och trivas i. Träpaviljongen kommer att stå i Ör centrum under hela 2019 och kommer under denna tid fungera som:

  • Mötesplats för de i närområdet och knutpunkt för olika aktiviteter

  • Startskott till ett nytt Ör centrum

  • Utställningslokal med fokus på trä och klimat

  • Informationsplats för det nya Ör centrum

  • Träpaviljongen får, utan kostnad, bokas av exempelvis lokala föreningar, organisationer och privatpersoner för olika medborgarinitiativ, egna aktiviteter eller allmännyttiga ändamål.

Aktivitetsdag

Ungefär en gång i månaden kommer Folkhem att arrangera en aktivitetsdag som är öppen för alla. Information om dessa temadagar och aktivitetskalendern för träpaviljongen kommer att skickas ut via Sundbybergs stads kommunikationskanaler, lokala tidningar och publiceras här på projektets hemsida.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!