Många kunskaper passades vidare i sommar!

Det omtyckta projektet ”Passa Vidare” har återigen gjort sommaren roligare för barn och ungdomar i Sundbyberg. I år blev det av förklarliga skäl ännu mer välbesökt.

Passa Vidare har som huvudsyfte att både aktivera och skapa en positiv plats för barn och ungdomar från hela Sundbyberg under läsårets alla lov.

Projektet drogs igång 2016 och arrangeras av Sundbybergs IK tillsammans med övrigt föreningsliv driver detta tillsammans med Sundbybergs stad.

- ”Det bästa med Passa Vidare är att sommarlediga barn och ungdomar får saker att göra på sommaren, och umgås över stadsdelsgränserna” säger Ylva Wastesson som är administratör på Sundbyberg IK

Samtliga aktiviteter är gratis så att alla som vill har möjlighet att delta, och nästan alla hålls på Rissne IP där det finns möjlighet till många olika aktiviteter samlat på samma plats. Tidigare år brukar runt 300 - 400 sommarlovsfirande barn och ungdomar vara med, men då många stannade hemma på semestern i år, var siffran ännu lite högre. 

För att minska risken för smittospridning infördes dock flera säkerhetsåtgärder, där idrottsplatsen delades upp i zoner, och det lades stor fokus på hygien, samt fler sommarjobbare som kunde hålla koll att barnen inte sprang runt mellan zonerna.

Inkluderande aktiviteter över stadsdelsgränserna

Passa Vidare startades för att både öka och utveckla aktivitetsutbuden på skolloven. Det handlar alltså inte bara om idrott, utan även andra kulturarrangemang som konst, musik och övrig skapande verkstad.

Målet är inte bara att aktivera ungdomar över stadsdelsgränserna, utan även att aktivera ensamkommande/asylsökande tillsammans med andra ungdomar i området, och därigenom knyta nya vänskapsband genom idrott och aktiviteter.

Genom Passa Vidare kan barn och ungdomar runt Sundbyberg få en starkare självbild och identitet, och även stärka varandra genom att ’passa vidare’ sina egna kunskaper till andra. Genom aktiviteterna lär de sig samtidigt att acceptera och respektera varandras olikheter.

- ”Det har varit mycket omtyckt och populärt, målsättningen har varit meningsfull fritidssysselsättning för barn som inte reser bort på sommaren”, säger Johan Larsson som är Föreningsstrateg på Kultur- och fritidsförvaltningen på Sundbybergs Stad. 

Han är även övertygad om att Passa Vidare kommer fortsätta i många år framåt, då Sundbyberg Stad alltid vill stötta olika lokala verksamheter, och särskilt då lovaktiviteter på hemmaplan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!