Så ska vi ta hand om vårt avfall när stadsdelen växer och vi blir fler som bor här. 

I dagens medvetna samhälle har avfallshanteringen kommit att spela en allt större roll gällande miljö och hälsa. I Hallonbergen C hålls öppet hus för att informera om den nya Avfallsplanen. Det är lätt att göra rätt.

Fler människor innebär mer sopor. På 1700-talet i Sverige dumpades avfall i sjöar och andra ställen som gjorde att man i vissa områden fick vada i sopor och smuts när tövädret kom på våren.
Under 1800-talet moderniserades dock renhållningen då man insåg hur farligt den bristande renhållningen var för människors hälsa. Allteftersom samhället moderniserades ökade mängden avfall drastiskt och behovet av att tillintetgöra soporna ökade.

I början av 1900-talet sorterades faktiskt soporna i brännbart och återvinningsbart, men en ny förbränningsanläggning som byggdes 1938 tog allt avfall och brände, helt utan sortering. Först på 80-talet förändrades inställningen igen, och soporna började tas hand om på ett miljövänligare sätt.

 

Nutid och framtid
Idag sorteras det som aldrig förr. Plast, glas, papper och metall, samt kompost och miljöfarligt avfall lämnas in och hanteras. Det investeras i system som kan hjälpa till att återvinna material ur avfallet genom avancerade kemiska och tekniska processer. Avfall har blivit resurser som kan användas igen och igen.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan, och innan den nya planen kan antas kommer Sundbybergs kommun ställa ut förslaget för granskning och bjuda in till Öppet hus där det bjuds på fika och går att ställa frågor.

På torsdag den 23 januari är du alltså varmt välkommen till Vardagsrummet i Hallonbergens Centrum för att lära dig mer om denna viktiga fråga. 

Hoppas att vi ses!

När: Torsdag den 23 januari klockan 14.00-18.00
Var: Vardagsrummet i Hallonbergen Centrum

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!