Läs mer om utvecklingen av Umami Park!

Utvecklingen av detta spännande område pågår för fullt, och målet med ett livfullt område där människor både bor och jobbar kommer allt närmare. Men hur kommer det se ut när allt är klart, och var kommer egentligen namnet Umami Park ifrån?

I Hallonbergen + Ör växer en levande blandstad fram. Intill Hallonbergens centrum skapas nu området Umami Park, och när det står färdigt kommer här att finnas såväl bostäder och kontor, tillsammans med vårdcentral, gym, restauranger och närservice.

I hjärtat av området ligger Umami Torg – en social mötesplats för både boende och företagare. Det som gör Umami Park unikt är helheten. Här kan du ta en cappuccino på torget, gå förbi kemtvätten på lunchen och avrunda dagen med en middag på uteserveringen.

Mitt i Umami Park ligger Centralkvarteret, som kommer att bestå av butiker, restauranger och kontor, omgivet av moderna bostäder.  

Som en del av centralkvarteret byggs också den nya utvändiga trappan och Umami Torg, som utgör en naturlig och välkomnande förbindelse genom hela Umami park.

Vi fick en pratstund med Katarina Swedenborg, projektchef på Wallenstam, som berättade mer om tänket kring hållbarhet och hur framtiden ser ut i Hallonbergen + Ör. 


Förutom det perfekta läget mitt emellan stad och natur, vilka andra fördelar kommer boende och företag ha när de hyr eller köper i området?

Området kommer att fyllas med kontor, service, butiker, restauranger, caféer samt vård och hälsa, och det planeras även för ett gym.

Umami Torg blir alltså en levande mötesplats med uteserveringar, sittplatser, både för de som vill ta med datorn ut under arbetsdagen och för de som vill njuta av solen på sin lediga tid. Här kommer både boende och företagare i området att kunna samlas.

Vad gäller företagen så gör kombinationen av moderna kontorsytor i nära anslutning till företagslägenheter, co-working och konferensytor Umami Park till Stockholms nya företagskluster. Här kan du även hyra kontor som skräddarsys efter era behov, med garage i huset.  

När arbetet med nya och moderna Centralkvarteret är klart, hur kommer det att se ut och vilka möjligheter kommer det att erbjuda?

Fastigheten totalrenoveras och får en ny uppglasad fasad mot kvarteren på Odlingsgatan och också mot den stora gårdsytan Umami torg. Verksamheterna som ligger runt det blivande torget kommer att bestå av restauranger och caféer. Vi bygger en trappa i centralkvarterets mitt som skapar ett nytt gångstråk från kommunhuset, via Umami Torg och direkt upp till tunnelbanan.

Torget blir grönt med en blandning av träd och mindre gröna växter. Material som trä och corten gör torget inbjudande, och det kommer även finnas aktiviteter som ett jättestort schackbräde. För att få torget livfullt både dagtid och kvällstid arbetar vi även med belysning i träden och ljusskulpturer.

 

Hur föddes idén till det expansiva och spännande området Umami Park?

Sundbyberg är en växande kommun med ett bra läge. Det är nära till allt, har bra kollektivtrafik och tunnelbanan ligger till exempel bara ett stenkast bort i Hallonbergen centrum.

Här har vi sett möjligheten i att få vara med och ta ett grepp om en större stadsdel och aktivt bidra med det som vi är bra på, och när vi köpte fastigheten påbörjades ett visionsarbete där bland annat kommunens medborgardialog låg till grund för hur vi skulle forma Umami Park

Vad betyder namnet Umami Park?

Namnet Umami Park kommer från ordet umami - den femte smaken som förhöjer de andra smakerna. Vår vision är att Umami Park ska tillföra det där lilla extra till Hallonbergen, som redan är ett område med många kvalitéer. 

Hur resonerade ni kring beslutet att riva vissa delar av Centralkvarteret men behålla andra?

Centralkvarteret är en fantastiskt stor och ståtlig byggnad av sin tid med en arkitektur som är värd att bevara. Det är ju en betongbyggnad så den är verkligen massiv, så vi har rivit det som varit utdaterat.

Man använder ju även kontor på andra sätt idag, eftersom man sitter i öppna kontorslandskap, så man behöver även uppdatera planlösning så byggnaden ska kunna möta dagens behov, oavsett om det är kontor eller annan verksamhet.

Vilka delar är det som har rivits?

Det som utförts i rivningsväg är delar av sockelvåningens mittparti i söder för att möjliggöra den nya utomhustrappan. Även en tillbyggnad som stod utanför Umami Torg har rivits.  Fastigheten var dock i behov av renovering både på insidan och utsidan, då det mesta passerat ”bäst före”-datum. Byggnaden behövde också helrenoveras och moderniseras gällande planlösning, ljusinsläpp m.m. för att fungera som en attraktiv miljö utifrån dagens behov och förväntningar på en bra och stimulerande arbetsplats.

När beräknas både Centralkvarteret och hela Umami Park stå klart?

Centralkvarteret renoveras från öster till väster och delar av Centralkvarteret används redan. Förskolan Freden har flyttat in hos oss och Sodexo som varit hyresgäster sedan tidigare har flyttat in i nya fina lokaler i nytt läge.
Nu pågår byggnationen i den västra delen där vi bl.a. kommer att iordningställa lokaler för Convendum coworking, konferens- och eventyta. Dessa arbeten planeras att vara klara till sommaren 2022.

Produktionen i Umami Park inleddes med bostadsetapp 1 i nordost som nu är färdig och inflyttad. Därefter byggdes etapp 2, idag bygger vi etapp 3 som till våren följs av etapp 5. Då kvarstår etapp 4 och 6 som beräknas vara färdiga våren 2024.

Hur tänker ni generellt kring hållbarhet när ni rustar upp detta växande och levande område?

Hållbarhet är ett vitt begrepp och omfattar flera delar, som socialekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla är viktiga och också viktiga att koppla till varandra för att det ska bli en hållbar satsning över tid.

Hallonbergen + Ör är ett expansivt område idag och det kommer att hända mycket i flera år framöver. Samtidigt finns det också en själ i den ursprungliga bebyggelsen och miljön som är viktig att ha med sig i planeringen.

Vi vill stödja och stärka det som är bra genom att addera det som kanske inte finns lika mycket av idag. Vi har sett att det finns ett behov av ett mer differentierat utbud och en mix av boende och arbete.  

Hur gör ni för att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt?

Umami park som helhet byggs med Miljöbyggnad silver som minimimål och det gäller såväl nyproduktion som renovering. Hållbara energilösningar är också en viktig del i vårt arbete.

Har du något specifikt exempel? 

Ett exempel på en större hållbar satsning och investering är vår bergvärmeanläggning som vi byggt och installerat för Centralkvarteret, som är en av Stockholm största. Bergvärmeanläggningen gör energianvändningen helt CO2-fri, och det påverkar även framtida driftkostnader positivt.

Vårt batteriåtervinningssystem, Creanet är ett annat exempel, och vi tar här tillvara värme från frånluft och samtliga fläktrum för att tillföra till tilluften.


Kommer allt i området att göras om, eller bevaras vissa delar?
  

Vår avsikt har verkligen varit att försöka utgå från det som fungerar och är bra i Hallonbergen. Och det finns verkligen kvalitéer här, och man ska akta sig för att bara röja bort och bygga nytt. Då tar man bort själen och strukturen. Det som redan finns på plats, där har vi försökt addera något nytt och det vi tycker har saknats, som blandad bebyggelse, olika färger och olika fasadmaterial, samt blandade verksamheter som kontor, närservice, vård osv.

Vad är viktigt att tänka på när ett område av den här storleken ska förnyas och utvecklas?

Nyckeln till framgång som jag ser det är att vi alla som är med i utvecklingen av Hallonbergen ser till helheten. Att vi byggherrar tillsammans bidrar till att skapa ett attraktiv och modernt område där varje enskild del är precis lika viktig som helheten

.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!