Välkommen på samråd om utvecklingen av Ör Centrum!

Förslag i trä!

Ör C är i ett spännande utvecklingskede och just nu pågår samråd om förslaget för centrum, fram till i början på oktober. Det innehåller nytt kvarter med bostäder, äldreboende och lokaler i bottenvåningar - helt i trä. Kvarteret levandegörs med olika våningshöjder, utstickande burspråk och balkonger. En torgyta kommer också att göras möjlig, och Örsvängen föreslås en mer trafiksäker och stadsmässig karaktär. Viljan är att detta blir ett positivt tillägg för hela Ör. Gården länkas ihop med övrig bebyggelse och alla i området är välkomna att använda den. De privata bostadsgårdarna placeras istället på taken i form av takterrasser med växthus, för att det ska vara enkelt att röra sig kors och tvärs genom kvarteret.

 

 

Fr.o.m. den 26 augusti och fram till i början på oktober 2019 pågår samråd om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsmöte kommer att hållas i paviljongen i Ör centrum, Örsvängen 1, både den 4 september kl. 15-19, samt den 11 september kl. 15-19. Det kommer finnas möjlighet att se förslaget och ställa frågor både till staden och till Folkhem och arkitekten under träffarna. Det kommer också finnas 3D-glasögon så att man kan uppleva framtidens Ör C i 3D!

Planförslaget visas under samrådstiden på:

• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10

• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Dina synpunkter kan du lämna skriftligt till:

Sundbybergs stad

Stadsledningskontoret

172 92 Sundbyberg

eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0494/2017 på skrivelsen.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!