Vikingaskeppens mäktiga farled blev Sundbybergs gröna vardagsrum

Idag är Golfängarna och Lötsjön synonymt med naturupplevelser, motion och festligheter tillsammans med vänner och familj. Om vi backar bandet några generationer tillbaka hittar vi dessutom allt från golfande kungligheter till tvättande hemmafruar, simskolebarn och ett stycke svensk episk filmhistoria.

Foto: AB Historisk Film

Sedan drygt ett sekel tillbaka har de vackra Golfängarna och Lötsjöns naturreservat varit en given mötesplats, såväl till vardag som fest. Tiotusentals besökare från hela landet samlas här för att fira Sveriges nationaldag med picknick på de stora grönytorna och underhållning från morgon till kväll, för både stora och små. 

Den idylliska dalgången med sitt vidsträckta parkområde mellan Lötsjön och Råstasjön har inte alltid sett ut som den gör idag. Runt 2000 år tillbaka i tiden låg Brunnsvikens strandlinje ungefär tio meter högre än idag. Den då breda Fröfjärden band ihop Saltsjön med Mälaren vid nuvarande Ulvsundasjön, där den förde stora vikingaskepp från Östersjön vidare in till Mälaren, med siktet mot Adelsö och Birka. 

Många hundra år senare skulle området mellan Tulemarken-Storskogen i söder och Hallonbergen-Ör i norr komma att bli en bördig jordbruksbygd. De fuktiga ängsmarkerna gav gott om hö till de många betesdjuren tillhörande kronogårdarna Ör och Långlöt, varav den senare fick ge namn till sjön.

Sekelskiftets nya sportfluga fick kungen på fall
Så hur fick själva Golfängarna sitt namn? Svaret finner vi om vi söker oss tillbaka till slutet av 1890-talet, då  Stockholmarna började få upp ögonen för just golf som sport. Till en början utövade man den under väldigt primitiva former på en svårspelad bana utan flaggor, ute på Ladugårdsgärde. År 1912 valde man att flytta ut till det område som ligger tvärs över nuvarande gränsen mellan Solna och Sundbyberg, som alltså snart fick namnet Golfängarna.

Så bildades Råsunda Golfklubb, den första av sitt slag i Stockholmsområdet, med dåvarande kronprins Gustav Adolf som klubbens ordförande. Som bekant hade Stockholm äran att stå värd för de olympiska spelen samma år, och golfklubben upplät då marken till den olympiska skyttekommitténs förfogande, mot en rejäl summa pengar. På golfbanan med sina nio hål, som spelades i två omgångar, arrangerades SM i golf hela fem gånger fram till år 1926. Klubben flyttade då vidare ut till Lidingö, och sedan dess har sporten mest utövats här i mindre format, vid den populära bangolfbanan. 

Men strax innan golfklubben lämnade Golfängarna, skulle grönytorna komma att bli den perfekta inspelningsplatsen för det närmare fem timmar långa mastodontverket “Karl XII”, med Gösta Ekman i huvudrollen som en av Sveriges mest kontroversiella kungar genom tiderna. Drygt en miljon besökare begav sig till biograferna för att ta del av det som snart kom att bli Sveriges mest sedda stumfilm.

Foto: AB Historisk Film

Poppis badplats lockade både tvätterskor och gammelgäddor
Det var inte bara golfentusiaster som sökte sig till området under 1900-talets första halva. Lötsjön var länge även ett välbesökt badställe. Vid Lötsjöns badhus kunde de som inte var simkunniga träna upp sina färdigheter mot en dagsbiljett, för sex öre styck. Här samlades även husmödrarna från det nybyggda närliggande villaområdet Duvbo för att tvätta familjens kläder vid klappbryggan. Där kunde man också fiska upp mängder av riktiga bjässar till gäddor. 

Foto: Ur boken "Förvalta framtiden" av Anders Björnsson

Under 1940-talet pågick stora förhandlingar gällande markernas framtid, som staten då ägde. Man hade ursprungligen planer på att uppföra ett garnisonssjukhus vid ör, med Lötsjön och dess vackra omgivningar som den perfekta sjukhusparken. Lötsjön kunde dessutom tjäna för vattning av militärens hästar. Men tillslut fick Sundbybergs kommun köpa Lötsjöområdet med sina 174 000 kvadratmeter för köpesumman 98 315 kronor (motsvarande drygt 1,9 miljoner kronor i dagens värde), mot kravet att området inte fick bebyggas. Badandet i den då hyfsat otjänliga sjön blev ett minne blott, för att ge plats åt det allt rikare djurlivet. 

Under de årtionden som följde arbetade kommunen med hjälp av välrenommerade landskapsarkitekten Sven A. Hermelin för att skapa det natur- och friluftsområde som vi kan njuta av än idag. Motion och hälsa löper som en röd tråd genom området, och sedan 1965 genomförs årligen löparloppet Två Sjöar Runt.

Prinsens nygamla stil drog publikens jubel
Ett av områdets mest väldokumenterade vyer är den ut mot den stora vattenfontänen i sjöns västra del, som man har utsikt mot från restaurangen Gröna Stugan, vars historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet. Kafé Gröna Stugan låg då i hörnet Sturegatan-Rosengatan i Sundbyberg och drogs under årens lopp med ett dåligt rykte, med mycket fylla och slagsmål bland besökarna. 

Det gamla huset revs sedan under 1990-talet, men man valde att uppföra en kopia av den vackra byggnaden intill Lötsjön, där den gamla byggnadens innertak av målat glas fortfarande finns bevarat. Med sin inbjudande uteplats och läckra utbud av både lättare fika och lyxigare maträtter inspirerade av det franska köket och svensk husmanskost, är Gröna Stugan en given mötesplats för naturreservatets hungriga och sugna besökare. 

År 2012, hundra år efter Golfängarnas tillblivelse, firade man jubileumsgolf med pompa och ståt vid sex återskapade hål på tillklippta greener i grönområdet. Dagen till ära hade de inbjudna gästerna klätt upp sig i tidsenlig klädsel, däribland Prins Daniel som iförd knickerbocker och keps slog ett imponerande jubileumsslag med den hickoryklubba som kronprinsessan Margareta använde vid SM-finalen just här, år 1914.

Rödlistade arter får sin räddning i “den växande stadens lunga”
Sundbybergs kommun är i full gång med att förbättra både upplevelsen av vistelsen i området, och samtidigt vårda den biologiska mångfalden knuten till sjön, fågellivet och det rika växtlivet. Hela nio olika växt- och djurarter i området finns med på ArtDatabankens rödlista över hotade arter i Sverige, som man är mycket mån om att bevara. Reservatet karaktäriseras även av gamla grova tallar, varav många är uppemot 150-200 år gamla. Här finns också de starkt hotade arterna ask och alm, och bland strandväxterna kan man hitta sällsyntheter som rotkörvel och strandskräppa.

Det rika fågellivet bjuder på möten med allt från rörhönor, skäggdoppingar och silltrutar till praktfulla knölsvanar. Sedan några år tillbaka uppehåller sig även fyra inplanterade italienska gäss vid Lötsjön, och i det myllrande fiskbeståndet återfinns huvudsakligen gädda, abborre, ruda och mört, samt flera inplanterade karpater och en och annan sutare. 

Foto: Eva Jäderholm-Fernandes

När Sundbybergs stad förvärvade Golfängarna och Lötsjön 1948 var visionen att skapa ett landskap tillgängligt för vanliga människor, “den växande stadens lunga”.  Idag är området fullt av möjligheter till naturnära upplevelser med en välbesökt lekplats, utegym, fotbollsplan, bouleplan, hundrastgård, plaskdamm och bangolfanläggning. Reservatet ger också en härlig start på dagen för de gång- och cykeltrafikanter som har vägarna förbi området på väg till jobb och skola. 

I tider som dessa, när många av oss dessutom arbetar hemifrån mer än vanligt och saknar många naturliga mötesplatser i vardagen, behöver vi våra grönområden mer än någonsin. I den grönskande naturen får vi utrymme för återhämtning, motion och rekreation, som är vårdande för både kropp och själ.

Foto: Eva Jäderholm-Fernandes

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Det bästa och senaste direkt från Hallonbergen + Ör, i din inbox!